Embrace Yourself watercolor portrait by Cristina Parus @ creatovemag.ro
Art Journaling Ilustratii | schite | desene

Embrace yourself

Maybe that’s a selfie, except I don’t have green eyes. Or I can pretend today I have green eyes in my art journal, can I?

Embrace Yourself watercolor portrait by Cristina Parus @ creatovemag.ro

Poate că e un selfie, doar că eu n-am ochii verzi. Sau pot să pretind că astăzi am ochii verzi în jurnalul meu, nu?

I’m playing again in my tiny sketchbook from Derwent (4 x 6” / 10.2 x 15.3 cm) who has thin pages that show through (see the page on the left), but I don’t mind. This is what helps me to let go perfection and just draw or paint without worrying I’m gonna ruin good paper.

Pictez din nou în mini caietul de schițe de la Derwent (4 x 6” / 10.2 x 15.3 cm) cu foi foarte subțiri prin care se vede (uitați-vă la pagina din stânga), dar asta nu mă deranjează. Ba mai mult, mă ajută să nu caut perfecțiunea și să desenez sau să pictez fără să-mi fac griji că o să stric o hârtie de calitate.

Embrace Yourself watercolor portrait by Cristina Parus @ creatovemag.ro

Maybe this is how you should start if your new to draw/sketching or simply new to art journaling. Here is the initial sketch. Notice I don’t use graphite pencil.

Poate că așa ar trebui să începeți dacă sunteți noi în domeniul desenului/schiței sau pur și simplu în art journaling. Iată schița inițială. Observați că nu folosesc creion grafit.

Embrace Yourself watercolor portrait by Cristina Parus @ creatovemag.ro

Already looking better after adding a little watercolor wash…

Deja arată mai bine doar după ce am adăugat puține culori acruarelă…

Embrace Yourself watercolor portrait by Cristina Parus @ creatovemag.ro

Let the painting evolve as you go. She’s almost ready!

Lasă pagina să evolueze pe măsură ce pictezi. E aproape gata!

Embrace Yourself watercolor portrait by Cristina Parus @ creatovemag.ro

And then I felt I needed to add some messages to the page, and ready she is!

Iar apoi am simțit că paginei îi lipseste un mesaj, și fata gata e!

Hope you enjoy it! See you soon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hello creative soul!
Learn to draw whimsical faces with ease and develop your own style!