Art Journaling Ilustratii | schite | desene

Happy, silly animals

Having a little one has inspired me to create childish and funny animal shapes that look so gorgeous, at least to my eyes. And since I got started, I think I’m going to try drawing a cat or a cow or who knows what other animal… Just for fun!

Având un copil mic am fost inspirată să creez animale în forme anuzante și copilărești care arată atât de minunat, cel puțin așa mi se pare mie. Și cum m am pornit, cred că o sa desenez și o pisicuță sau o văcuță sau cine știe ce alt animal… Așa, doar ca să mă distrez!

Cute funny animals

It all started with a sketch with watercolor pencils. Straight lines and simple shapes have created this funny dog face. It’s really fun to draw along with your kids, mine it’s just too young to enjoy it, but soon…

And because the paper was very thin, it crossed my mind to use gesso and activate the colors with it, using a very small amount of water.

Totul a început cu o schiță în creioane acuarelă. Linii drepte şi forme simple au creat această față de cățeluș adorabil. E chiar amuzant să desenezi împreună cu copiii tăi, doar că al meu e încă prea mic încât să se bucure de proces, dar în curând…

Și pentru că foaia e foarte subțire, m-am gândit să folosesc gesso pentru a activa culorile, folosind o cantitate mică de apă.

Adding white gesso

Because I added gesso inside the dog’s shape, I also added gesso on the whole page, but also on the other page, just to make it a little more thicker. And while I was waiting for the page to dry, another idea crossed my mind : what if I draw an animal using bits of tear paper? So this is what I’ve done on the other page…

Pentru că am adăugat gesso în interiorul formei de cățel, am zis să adaug și in exterior pe întreaga pagină, dar și pe cea alăturată, pentru a o face mai groasă. Și în timp ce așteptam să se usuce gesso, mi a venit o altă idee: ce-ar fi să desenez un animal folosind bucățele de hârtie ruptă? Așa că asta e ce-a ieșit pe pagina alăturată…

More like a fox!?

And what came out looks more like a fox, but I’m not sure of it… It could be whatever animal you want. After sticking the paper pieces on the page, making use of the white gesso that was still wet, I really had to wait until the page was really dry to be able to add more.

Și ce-a ieșit arată mai mult a vulpe, dar nu sunt sigură… Ar putea fi orice alt animal doriți. După ce am lipit bucățile de hârtie pe pagină, folosind gesso care nu era încă uscat, a trebuit să aștept să se usuce complet pagina pentru a continua.

With a black pen I traced the animal and then added some background. Again, this was so simple and practical! You can either use a brush or do as I did, use a baby wipe to diffuse the color on the paper. I’m thinking of using the space around the animal to journal some thoughts 😎 The dog on the left page is not completely done, I want to define its shape and contour.

Cu un pix cu cerneală neagră am urmat conturul animalului și an adăugat apoi un fundal. Acest proces este atât de simplu și practic! Puteți fie să folosiți o pensulă sau să faceți cum am făcut eu, să folosiți un șervețel umed pentru a împrăștia culoarea pe pagină. Mă gândesc să folosesc spațiu rămas în pagină pentru a scrie câteva ganduri. Cățelul din stânga nu este compket, aș vrea să – l conturez și să-i dau o formă.

Happy, silly animals 🌞🎨

See you soon,

Cristina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hello creative soul!
Learn to draw whimsical faces with ease and develop your own style!